EST

Häired koopiate, failide ja fotode koopiate edastamisel seoses fondiruumide kolimisega

Seoses meie fondiruumide ümberkolimisega uutesse parematesse ruumidesse on häiritud fondis leiduvate fotode, dokumentide ja esemete kohta info edastamine. Palume ette vabandust ja teeme kõik endast oleneva, et saaksite soovitud faile või fotosid esemetest, aga võib ette tulla pikemat ooteaega ja segadust seoses sellega. Palume võimalusel kasutada www.muis.ee otsingusüsteemi. 
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid