EST

Seoses piirangutega muudatused külastuses

Alates 9. augustist vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ootame Iisaku Kihelkonna Muuseumi külastajaid, kes omavad:
  • vaktsineerimispassi (immuniseerimise tõendit) Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiiniga või
  • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva) või
  • kehtivat negatiivset COVID-19 testitõendit (SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne külastust; SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne külastust)
Üks eelnimetatud tõenditest peab olema esitada muuseumisse sisenedes nõudmisel alates 18 eluaastast. Vajadusel ole palun valmis esitama ka isikut tõendavat dokumenti. Alla 18 aasta vanustel külastajatel nakkusohutust ei kontrollita.
Muuseumis kohapeal testimisvõimalust ei ole.
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid