EST

Tuletõrjetuba

20. sajandi algusest kujunes vabatahtlik tuletõrje üheks populaarseks rahvusliku ühistegevuse vormiks. Tuletõrje kogemusi anti põlvest-põlve edasi tänapäevani. Tuletõrjetoa ekspositsioonile pani aluse nõukogude ajal vabatahtlike tuletõrjujate juhi Tiedrich Raidma poolt muuseumile kingitud kollektsioon. Tuletõrjujate annetusena on tuletõrjetoas eksponeeritud tuletõrjujate vormi- ja kaitseriietus, märgid, kokardid jpm.
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid