EST

Toimunud programmid

Õuesõppepäevad „Alutaguse Sümbolid“

Ida-Virumaal, Iisaku vallas viidi läbi ajavahemikus 04.-08. mai 2015 õuesõppepäevad „Alutaguse Sümbolid“

Alutaguse üheks sümboliks loetakse Eesti ainsaid sisemaiseid luiteid, mis paiknevad Iisaku-tagustes metsades-rabades ehk kohalikud kõnepruugis kriivasid. Teiseks sümboliks võib lugeda nendel elanud kogukonda – poluvernikuid.
Õppepäevade raames toimusid erinevad põnevad õpitegevused:
  •  Iisaku Looduskeskuse õppeprogramm „Alutaguse pinnavormid“, kus käsitleti erinevaid piirkonna pinnavorme, tehti katseid ja õpiti kõrgusjooni.
  •  Iisaku Muuseumi õpi- ja töötoad „Elu kriivadel“ tutvustasid läbi „Looduse toa“ ja „Poluvernikute“ ekspositsioonide, kes ja kuidas elasid Alutaguse piirkonnas. Lisaks olid käelised tegevused.
  • Alutaguse Matkaklubi poolt läbi viidud õppekäigul Agusalu kriivadel ja rabas käsitleti temaatikat vahetus keskkonnas.
Õppepäevadel osales kokku 223 õpilast ja 25 õpetajat erinevatest Eesti koolidest.
Õppepäevasid toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Pilte õppepäevadest „Alutaguse sümbolid“
                                                     
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Toeta muuseumit Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Projektid Koostöö MTÜ-dega